Zdrowie

Optymalizacja wczesnego rozwoju dziecka, na co zwracać uwagę?

Często można usłyszeć stwierdzenie, że monitorowanie rozwoju wczesnego dzieciństwa jest bardzo ważne dla jego przyszłości. teraz, czy wiesz, co oznacza samo wczesne dzieciństwo i jakie aspekty rozwoju powinieneś monitorować? Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wczesne dzieciństwo to dzieci w wieku 0-8 lat. Podczas gdy rozwój we wczesnym dzieciństwie to postęp doświadczany przez dziecko jako całość, od fizycznego do społeczno-emocjonalnego aspektu dziecka. Wczesny wiek jest dla dzieci okresem krytycznym, ponieważ w tym okresie mózg dziecka rozwija się bardzo szybko i nadal może się zmieniać w zależności od formacji rodziców pod wpływem czynników środowiskowych. Indonezyjskie Stowarzyszenie Pediatryczne (IDAI) podkreśla, że ​​najważniejszy rozwój we wczesnym dzieciństwie przypada na pierwsze 1000 dni życia (od wczesnej ciąży do 2 roku życia). W tej fazie pojemność mózgu dziecka rozwija się do 80 procent w porównaniu z mózgiem osoby dorosłej. W przypadku zaburzenia rozwojowego rodzice muszą natychmiast znaleźć rozwiązanie, aby nie wpłynęło to na jakość ich życia.

Jakie są aspekty rozwoju we wczesnym dzieciństwie?

Rozwój we wczesnym dzieciństwie będzie Ci łatwiej monitorować, gdy zostanie on podzielony na cztery podstawowe kategorie, a mianowicie:
  • Rozwój fizyczny i motoryczny
  • Umiejętność komunikowania się lub mówienia
  • Poznawcze (ucz się, myśl i rozwiązuj problemy)
  • Społeczne i emocjonalne.
Aby urzeczywistnić zdrowe wczesne dzieciństwo, te cztery aspekty muszą iść w parze. Oznacza to, że rodzice muszą rozwijać inteligencję dzieci nie tylko mierzoną ich zdolnościami w jednym aspekcie. Na przykład, nastawienie społeczno-emocjonalne dziecka będzie widoczne poprzez jego zdolność mówienia i komunikowania się z rówieśnikami. Z drugiej strony na zdolność dzieci do rozwiązywania problemów wpływa ich kondycja fizyczna i zdolności motoryczne. Na rozwój tych czterech aspektów wpływa wiele rzeczy, a mianowicie rodzicielstwo, które kocha i troszczy się o dzieci w celu zaspokojenia ich potrzeb żywieniowych. Rodzice są również zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego środowiska zabawy i zapewnienia dzieciom możliwości życia, uczenia się, rozwoju i rozwijania swojego potencjału. [[Powiązany artykuł]]

Rzeczy, które powinieneś monitorować we wczesnym dzieciństwie

Rozwój we wczesnym dzieciństwie musi być monitorowany Aby zoptymalizować naukę we wczesnym dzieciństwie, musisz dostosować się do cech jego wieku. Oto kilka punktów, które możesz wykorzystać jako wskazówki w monitorowaniu rozwoju we wczesnym dzieciństwie.
  • 0-1 lat

Ta faza jest najszybszym okresem wzrostu w porównaniu do innych grup wiekowych. W tym czasie małe dzieci nauczą się podstawowych zdolności i umiejętności. Charakterystyczne dla niemowląt w wieku dzieci są zdolności motoryczne, takie jak toczenie się, raczkowanie, siedzenie, stanie i chodzenie. Ponadto dzieci uczą się używać pięciu zmysłów, a mianowicie widzenia, dotykania, słyszenia, wąchania i smakowania, umieszczając każdy przedmiot w ustach. W zakresie komunikacji społecznej dzieci starają się komunikować z dorosłymi za pomocą podstawowego języka werbalnego i niewerbalnego. W wieku 1 roku dzieci mogą wymawiać swoje pierwsze słowa wyraźnie i zrozumiałe dla dorosłych, nie tylko „ba-ba-ba”, ale mogą już wypowiedzieć słowa „ma-ma”, „pa-pa” lub „ma”. '-u'.
  • 2-3 lata

Rozwój wczesnodziecięcy w tej fazie jest naznaczony przez dzieci, które są bardzo aktywne w odkrywaniu otaczających je obiektów. Dzieci zaczynają również uczyć się rozwijania umiejętności językowych, a mianowicie poprzez gadanie. W wieku 2 lat dzieci opanowały 120-200 słów i potrafią łączyć 2-3 słowa w zdania. Na przykład może mówić swoje ulubione rzeczy, takie jak „chcę zjeść ryż” lub „nie mogę spać”. W wieku 3 lat dziecko na ogół może opanować więcej słów, czyli 900-1000 słów i może zadawaj krótkie pytania. Społeczno-emocjonalnie dzieci nauczą się również rozumieć mowę innych ludzi oraz wyrażać swoje serca i umysły. Ponadto dzieci nauczą się również rozwijać emocje w oparciu o czynniki środowiskowe, ponieważ emocje najczęściej znajdują się poza zasięgiem rodziny.
  • 4-6 lat

W tym wieku niektóre dzieci mogły zacząć uczęszczać do placówek zabaw, takich jak: grupa zabaw lub przedszkole. W tym czasie dziecko powinno być zaangażowane w jak najwięcej czynności, aby pomóc rozwinąć mięśnie dziecka. Jego interakcja z otoczeniem będzie również szersza, dzięki czemu jego rozwój językowy będzie coraz lepszy. Dzieci są w stanie zrozumieć mowę innych i wyrażać swoje myśli. Z perspektywy poznawczej rozwój we wczesnym dzieciństwie w tej fazie jest bardzo szybki. Jednym z nich jest ciekawość dziecka otaczającym środowiskiem i często pyta o wszystko, co widzi. Jednak dzieci nadal są indywidualnościami, mimo że często bawią się z przyjaciółmi. Taka jest natura dziecka i będzie się rozwijać z wiekiem.
  • 7-8 lat

W ostatniej fazie rozwoju we wczesnym dzieciństwie dzieci doświadczają znacznego rozwoju poznawczego. Charakteryzuje się jego zdolnością do analitycznego i syntetycznego myślenia, a także dedukcyjnego i indukcyjnego (zdolność do myślenia część po części). Jeśli chodzi o rozwój społeczny, dzieci zaczynają chcieć oderwać się od rodziców. Dzieci często bawią się poza domem, aby spędzać czas z rówieśnikami. Dzieci zaczynają również lubić gry, w które angażuje się wiele osób, poprzez interakcję ze sobą. Tymczasem, jeśli chodzi o emocje, zobaczysz, jak jego osobowość zaczyna nabierać kształtu i pojawiać się jako część charakteru dziecka, które niesie w dorosłość.

Notatki dla rodziców

Każde dziecko przejdzie przez wyjątkowy rozwój we wczesnym dzieciństwie, nawet wśród dzieci wychowanych w tej samej rodzinie i środowisku. Nawet jeśli znasz już powyższe wskazówki, nie panikuj, jeśli Twojemu dziecku nie spodoba się obrazek. Monitorowanie rozwoju we wczesnym dzieciństwie nie jest jak czytanie wykresu, który będzie płynny od początku do końca. Jeśli doświadczasz trudności lub czujesz, że znalazłeś rozbieżności w rozwoju we wczesnym dzieciństwie, nie ma nic złego w skonsultowaniu się z lekarzem ds. wzrostu i rozwoju.