Zdrowie

Funkcja jądra inaczej jądra komórki i jej części

Jądro jest organellą w komórce, często nazywaną również jądrem komórkowym. Organelle to narządy obecne w komórce. W porównaniu z ludzkim ciałem organelle komórkowe, takie jak jądro, jego rola jest prawie podobna do roli mózgu. Jądro jest centrum wszystkich organelli i odpowiada za kontrolę aktywności komórki.

Funkcja jądra lub jądra komórkowego

Jądro lub jądro komórki odgrywa bardzo ważną rolę w pracy komórki. Ponieważ w tej sekcji komórka przechowuje swój materiał genetyczny. Jądro komórkowe odgrywa również rolę w kluczowych czynnościach komórkowych, takich jak synteza białek i podział komórek. Anatomicznie jądro składa się z kilku części, takich jak warstwa zewnętrzna nazywana otoczką jądrową, blaszka jądrowa, jąderko, chromosomy, nukleoplazma i inne części. Wszystkie te komponenty współpracują ze sobą, dzięki czemu jądro może pełnić różne funkcje, a mianowicie:
  • Kontrolowanie informacji genetycznej w komórkach, tak aby każdy organizm (w tym człowiek) miał swoją własną charakterystykę
  • Kontroluje syntezę białek i enzymów
  • Kontroluje wzrost i podział komórek
  • Jako miejsce do przechowywania DNA, RNA i rybosomów
  • Reguluje transkrypcję mRNA na białko
  • Wyprodukuj rybosomy
Jeśli to porównać, jądro lub jądro komórkowe pełni prawie taką samą rolę jak ludzki mózg. Ta organella komórkowa działa jak ośrodek aktywności, dzięki czemu komórki w ciele mogą działać prawidłowo. Jądro znajduje się w środku komórki. Jest dość duży, ponieważ stanowi około 10% objętości komórki. W ludzkim ciele każda komórka ma tylko jedno jądro komórkowe. Ale są też żywe stworzenia, które mają więcej niż jedno jądro, takie jak śluzowce. Jądra komórkowe, które mają więcej niż jedną liczbę, nazywane są jądrami. Narysuj części jądra lub jądra komórkowego

Poznaj bardziej szczegółowo części jądra

Jądro jest kulistą i dość dużą organellą, która jest zewnętrznie otoczona ochronną warstwą lub błoną. Ponadto, tutaj są szczegółowo części jądra, które musisz znać.

1. Koperta jądrowa

Otoczka jądrowa jest najbardziej zewnętrzną częścią jądra komórkowego, która otacza całą powierzchnię zewnętrzną. Ta część koperty składa się z dwóch warstw, a mianowicie warstwy zewnętrznej i warstwy wewnętrznej. Otoczka jądrowa ma pory o wielkości około 100 nanometrów, przez które cząsteczki wchodzą i wychodzą.

2. Blaszka jądrowa

Blaszka jądrowa to warstwa pod otoczką jądrową, która ma kształt siatki. Ta warstwa składa się z białka zwanego laminą. Blaszka jądrowa służy do podtrzymywania struktury otoczki jądrowej i zapewnia, że ​​struktura jądra komórkowego pozostaje solidna. Oprócz laminy ta część jądra komórkowego zawiera również inne białka, które pomogą jej współpracować z wewnętrzną warstwą otoczki jądrowej. Blaszka jądrowa będzie również współpracować z białkiem o kształcie włókna, zwanym macierzą jądrową, aby regulować materiał genetyczny w jądrze komórkowym, aby mógł działać wydajniej.

3. Chromosomy

DNA w jądrze będzie jednostką zwaną chromosomem. Każde jądro zawiera 46 chromosomów. Oprócz zbioru DNA, chromosomy zawierają również białka. Ta kombinacja DNA i białek w chromosomach nazywana jest chromatyną. To DNA w chromosomach przechowuje informacje o cechach każdego osobnika, takich jak typ włosów, wzrost, kolor oczu i tak dalej. Chromosomy przechowują również informacje i instrukcje dotyczące podziału komórek, rozwoju organizmów żywych i reprodukcji.

4. Jąderko

Jąderko to część jądra komórkowego, która jest lita i nie jest wyposażona na zewnątrz w warstwę ochronną ani membranę. Ta część jądra zawiera RNA i białka. Ta sekcja służy do regulacji syntezy rybosomów. Gdy nastąpi proces podziału komórek, jąderko zniknie. Ale po zakończeniu procesu ta część jądra komórkowego jest ponownie tworzona.

5. Nukleoplazma

Nukleoplazma jest częścią jądra komórkowego, która ma kształt żelu i znajduje się między warstwami otoczki jądrowej. Ta część jest również często nazywana karioplazmą i służy jako ochronna lub dodatkowa poduszka dla innych części jądra komórkowego, dzięki czemu nie ulega łatwemu uszkodzeniu. Inną funkcją nukleoplazmy jest utrzymanie kształtu jądra. [[powiązane-artykuły]] Funkcja jądra i każdej z jego części odgrywa bardzo ważną rolę dla przetrwania ludzi i innych organizmów. Jeśli chociaż jedna z jego funkcji zostanie zakłócona, komórki nie będą w stanie prawidłowo przetrwać i ostatecznie ulegną uszkodzeniu. To prowadzi do choroby w ciele.
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found